Marjojen osto

 LYHYT OSTOINFO (6.9.2013):

* Puolukan ostot alkoivat viikolla 36 Pohjois-Karjalassa. Ostamme pääasiassa puhdistettua marjaa, mutta pienessä määrin myös roskaisena. Ostohinnat ovat nk. päivän hintoja, koska markkinatilanne saattaa vaihdella hyvinkin nopeasti. Nopeat ja ennalta arvaamattomat marjakaupan muutokset ovat ongelmallisia sekä poimijoille että meille marjan ostajille, koska huomisen/tulevien päivien ostohintaa ei kukaan pysty varmuudella sanomaan.

Kun poimit marjoja myyntiä varten, katso poimintaohjeet sekä marjojen laatuohjeet ja -luokitus näiden sivujemme kohdasta ”Marjojen poiminta”.

 

————————————————————————————–

Ostamme suoraan poimijoilta

Maukkaat Marjat ostaa marjat ilman välikäsiä suoraan poimijoilta. Tällä voimme varmistaa marjojen alkuperän, tuoreuden sekä hyvän laadun. Ostot kirjataan Elintarvikeviraston (Evira) hyväksymille ostolomakkeille, joihin otetaan kuittaukset poimijoilta (jäljitettävyys).
Eli ostamme ainoastaan kotimaista, tuoretta ja hyvälaatuista marjaa.

Marjojen poimintaohjeita ja laatuvaatimuksia käsiteltiin edellä kohdassa ”Marjojen poiminta”.

 

 

Ostoajat ja -paikat

Lakan eli hillan ostot alkavat yleensä heinäkuun puolivälin jälkeen, mustikan heinäkuun lopulla, puolukan syyskuun alkupäivinä ja karpalon syyskuun lopulla. Vuosittaiset vaihtelut marjojen kypsymisessä voivat olla melko suuret. Tarkat ostoajat ja paikat ilmoitamme paikallisissa lehdissä sekä näillä kotisivuillamme.

Maantieteellisesti marjojen ostot painottuvat yleensä Pohjois-Karjalan, Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueille, mutta myös muut seutukunnat voivat toki tulla kyseeseen. Ostopaikan ratkaisee viime kädessä kulloinenkin marjojen määrä eri alueilla sekä marjojen todellinen saatavuus (mm. poimijoiden määrä ja poiminta myyntiä varten). Marjat ostetaan kiloittain ja hinnoittelu tapahtuu ns. päivän hintana.

Tiesithän, että metsämarjojen myyntitulo on täysin verovapaata, eikä sitä tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Tervetuloa myymään meille marjoja ja hakemaan samalla oma veroton lisäansiosi!